Bezig met laden, een moment svp.. Bezig met laden, een moment svp..
 
 
 
 
Bezig met laden, een moment svp... Bezig met laden...

Welkom bij BOJOZ

BOJOZ Berichten

In de nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat het MO van de vier gemeenten een notitie heeft opgesteld waarin dd structuur van BOJOZ 2.0 staat uitgewerkt. Hier kunt u deze notitie downloaden...
Het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord (AJW 2.0) is uitgevoerd van 2013 tot eind 2014 om zoveel mogelijk jongeren van 16 tot 27 jaar zonder startkwalificatie in de regio NoordHolland N...
Het RPA Noord-Holland Noord organiseert jaarlijks de Week van het Werk, een week vol bijeenkomsten voor professionals en geïnteresseerden. De Week van het Werk vindt dit jaar plaats van 30 septem...
De door het programma-overleg ingestelde denktank veiligheid is klaar met haar opdracht: Hoe kunnen we onderwijs, jeugdzorg en veiligheid aan elkaar koppelen?Bij de start zijn drie kritieke momenten b...
De aanpak van De Jeugd- & Gezinsbeschermers stelt het kind centraal door het kind een stem te geven. Deze aanpak is succesvol in 90 procent van de gevallen. De Jeugd- & Gezinsbeschermers kome...
Per 1 januari 2015 zijn de taken gedecentraliseerd. De transitiefase verschuift naar de transformatiefase waarin de creativiteit en kracht van gemeenten centraal staat. De ondersteuning vanuit de Tran...
In control of alcohol & drugs, hét alcohol & drugsmatigingsprogramma in Noord-Holland Noord wordt verlengd. In de Kop van Noord-Holland en in West-Friesland loopt het programma door t/m...
De beschermingstafel Kop van NH is sinds februari 2015 operationeel. Hier bespreken de casusregisseur van het wijkteam, de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instelling en Veilig ...
In het kader van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) had de gemeente Schagen van Zorgverzekeraar VGZ een bedrag van € 5.000,- ontvangen. Basisscholen, kinderdagverblijven en voorschoolse opvan...
Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten kunnen zich rechtstreeks bij het UWV melden  om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen. In dat...
De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben een convenant getekend met de huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN), de West-Friese Huisartsenorganisatie (WFHO) en de GGD ...
Hoe kunnen de leden van het wijkteam efficiënt en effectief inspelen op de problematiek die zij tegenkomen? Is de problematiek anders dan bij andere opvoed- en opgroeiproblemen? En hoe kunnen het...
Dit jaar is de inspectie begonnn met kwaliteitsonderzoeken bij alle 152 samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Léon Swinkels bezocht met twee collega's het samenwerkingsverband Kop van Noord...
Op woensdag 22 april kwamen wethouders, wetenschappers, praktijkmensen, opiniemakers op verzoek van de Wiardi Beckmanstichting en het Centrum voor Lokaal Bestuur naar de Kop van NH om te ervaren welke...
De Eerste Kamer heeft op 31 maart ingestemd met het wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs. Met de invoering van de...
In de Kop van Noord Holland besteden de volgende organsiaties aandacht aan deze week: stichting kinderopvang Den Helder TexelDe 'officiële' aftrap is op vrijdag 10 april. In Den Helder zorgen ...
Om aandacht te geven aan Wereld Autisme Dag (2 april) organiseren de Nederlandse Vereniging voor Autisme en het AutismeFonds de Autismeweek 2015 van 28 maart t/m 4 april 2015. kli...
ZonMw presenteert tien jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd in de publicatie 'En...werkt het?'. De publicatie verschijnt ter gelegenheid van de afronding van ZonMw-programma Zorg voor Jeugd. I...
Het RIVM heeft een gezondheidsprofiel voor alle Nederlandse gemeenten gepubliceerd. Daarmee kan specifieke informatie over de volksgezondheid per gemeente vergeleken worden met het GGD-gemiddelde en m...
En de kop scoort netjes: Op alle niveau's zijn minder kinderen voortijdig van school gegaan dan vorig jaar. Dat is een compliment waard! Met slechts 0,04% uitval op de onderbouw van het VO tekent...
Aan de beschermingstafel bespreken de casusregisseur van het wijkteam, de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instelling en Veilig thuis samen met de ouders en jeugdige vanaf 12 ja...
Ouwe Sunder is een eilandfeest waarbij alcohol altijd een prominente plaats inneemt. Toch hebben Young 4 Ever, stichting Kinderhulp, buurtcommissie, Unity en “In Control of Alcohol” &...
Al jaren wordt in de Kop van Noord Holland samengewerkt om voortjdig schooluitval zoveel mogelijk te voorkomen. De voorlopige cijfers over 2013-2014 komen binnenkort beschikbaar. Maar op basis van eig...
Aad de Wit, voorzitter college van bestuur ROC Kop van Noord-Holland: "Deze opleiding is het resultaat van een prachtige co-productie tussen de gemeente Hollands Kroon en ons ROC. Bij de uitvoering va...
Het programma 'In control of alcohol of drugs' steunt de IkPas-actie waarmee mensen worden uitgedaagd een aantal dagen geen alcohol te drinken en hoopt hiermee ook ouders te bereiken. In con...
In het kader van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) heeft de gemeente Schagen van Zorgverzekeraar VGZ een bedrag van € 5.000,- ontvangen. De gemeente wil dit bedrag verdelen onder een aantal basis...
Met ingang van 1 januari 2015 zijn alle wijkteams in de kop operationeel. BOJOZ heeft de informatie gebundeld. Het overzicht tref je hier aan....
Met ingang van 2015 kunnen professionals en hulpvragers Veilig Thuis bereiken voor advies, ondersteuning en melding.   telefoon: 0800-2000email: info@vtnhn.nlwebsite:http://www.veiligthuisnhn...
Vanuit de werkgroep (v)echtscheiding (Parlan, GGD en De Wering) worden er drie miniconferenties Kind & Scheiding georganiseerd in de regio Noord-Holland Noord. Met deze miniconferenties wil d...
De TSJ wil de partners in het jeugdveld ook van concrete aanbevelingen voorzien om de transformatie te ´organiseren´. Daarom beschrijft de TSJ de architectuur van het jeugdstelsel om ...
Op 28 november hebben de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel de samenwerkingsafspraken met de Raad voor Kinderbescherming regio Noord-Holland en de Gecertificeerde Instellingen, ron...
Leden van de Gildegroep Kopse Werkwjzen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het boek '1Gezin1Plan,Handboek voor de praktijk'. Op maandagmiddag 15 december vindt de officiele boekpres...
Met trots opent Feniks, de eerste jeud-detox in Noord-Holland haar deuren. Feniks biedt binnen een open 24-uurs setting plaats aan jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar met verslavingsproblematiek die...
Het alcohol- en drugsmatigingsprogramma ‘In control of alcohol & drugs’ organiseerde woensdag 5 november 2014 een conferentie voor bestuurders en professionals in Noord-Holland Noord o...
Het alcohol- en drugsmatigingsprogramma ‘In control of alcohol & drugs’ organiseerde, afgelopen woensdag 5 november, een conferentie voor bestuurders en professionals in Noord-Holland ...
Via deze nieuwsbrief houdt de gemeente Schagen u op de hoogte van JOGG activiteiten en ontwikkelingen.  Deze keer aandacht voor de gezonde sportkantine. Download de nieuwsbrief hier...
De daling van het aantal alcoholvergiftigingen onder jongeren van 10 tot en met 21 jaar in Noord-Holland Noord zet voorzichtig door, zo blijkt uit de cijfers van de Ambulancezorg. Vervoerde de ambulan...
Op donderdag 30 en vrijdag 31 oktober hebben de vier gemeenten in de Kop van Noord Holland de contracten met de zorgaanbieders op het gebied van Jeugdhulp en Wmo voor 2015 getekend. De hulpverlening o...
Voor ernstig meervoudig beperkte kinderen verdwijnt de financiering van de dagelijkse verzorging. Deze kinderen zouden dan niet meer naar school kunnen en net als voor 2001 terecht komen in een ODC/KD...
In de pilot Jeugd en gezinscoaches Kop van Noord-Holland is 2014 ervaring opgedaan met wijkgerichtwerken. Deze studie laat zien dat de gekozen aanpak in de pilot inderdaad doelmatiger is voor de ...
De nieuwe website Reikthuiszittersdehand.nl van de samenwerkende jeugdinspecties biedt beroepskrachten praktische informatie over de problematiek van leerplichtige jongeren die thuis zitten. In zeven...
Volgens de laatste informatie van eind september komen er in de Generaal Maaskamp Kazerne in de eerste week van oktober 300 asielzoekers. Als de Doggershoek verbouwd  is, wordt deze groep daar on...
Ook in de Kop van Noord Holland worden activiteiten opgezet in het kader van de week van de opvoeding. In Den Helder wordt op 8 oktober een opvoedmarkt georganiseerd. Op Texel vindt een opvoedparty ...
Afgelopen dinsdag had Freek de Meere van het Verwey-Jonker instituut goed nieuws:de vernieuwende snelle integrale aanpak binnen de jeugdzorg, zoals die in de pilot is vormgegeven, heeft meerwaarde. He...
Renee Middel, projectleider pilot jeugdhulp en sociale wijkteams kop NH nodigt u graag uit voor de presentatie van de financiële analyse pilot jeugdhulp en sociale wijkteams Kop NH! Freek d...

 

 

 

BOJOZ Kalender

Schooljaar 2015-2016
11 dec. 2015 - Bestuurlijk Platform Breed
24 juni 2016 - Bestuurlijk Platform Breed


BOJOZ Monitor

BOJOZ op Koers

De monitor BOJOZ op koers is bij uitstek een beleidsrijke monitor; alleen gegevens die samenhangen met de programma’s en doelen van BOJOZ worden verzameld en gerapporteerd.

De resultaten moeten antwoord geven op de basisvragen:
• Doen we de goede dingen?
• Doen we de dingen goed?
• Wat levert het op voor de jongeren?

deel a: voor de snelle lezer

deel b: voor de geintereseerde lezer

Nieuwsbrieven

6 november 2015: Nieuwsbrief #27

22 september 2015: Nieuwsbrief #26

30 juni 2015: Nieuwsbrief #25

2 juni 2015: Nieuwsbrief #24

24 april 2015Nieuwsbrief #23

31 maart 2015: Nieuwsbrief #22

13 februari 2015: Nieuwsbrief #21

16 december 2014Nieuwsbrief #20

31 oktober 2014: Nieuwsbrief #19

2 oktober 2014Nieuwsbrief #18

3 juli 2014: Nieuwsbrief #17

5 juni 2014: Nieuwsbrief #16

22 april 2014Nieuwsbericht Veiligheid

21 maart 2014Nieuwsbrief #15

6 februari 2014Nieuwsbrief #14

Contact / blijf op de hoogte

Het is belangrijk om snel en makkelijk met elkaar in contact te kunnen komen. Daarom vragen wij wat meer informatie over je werkzaamheden om je gericht van informatie te voorzien. BOJOZ zal uiteraard zorgvuldig met deze gegevens omgaan en deze niet aan derden doorgeven.

* Voornaam
Tussenvoegsel(s)
* Achternaam
* Organisatie
Functie
* Domein
* E-mail (werk)
Mail mij de BOJOZ nieuwsbrief!
Opmerking / Vraag
 

(*) zijn de verplichte velden